KAZA: Hiç beklemediğimiz anda meydana gelen, daha önce olacağı tahmin edilemeyen, önlemler alınarak çoğunun önlenebileceği ölüm, yaralanma, maddi hasarla sonuşlanan olaylara KAZA denir. Ev kazaları, iş kazaları,spor kazaları,okul kazaları gibi çeşitlere ayırabiliriz. Kaza Nedenleri İnsanların kendi kendine kazaya sebep olması Başka insanların kaza ile karşı karşıya bırakılması. Kullanılan araç ve gereçlerin bakımsızlığı. Eğitim eksikliği ve güvenlik ihmalleri. Teknik ve yasal yetersizlik. Uygulama ve denetim azlığı. Bilgisizlik Çevre ve doğa olayları.

FELAKET; Kasıt unsuru olmaksızın oluşan, insanları ve çevreyi olumsuz etkileyen büyük can ve mal kayıplarına yol açabilen DOĞAL KAYNAKLI olaylardır. Deprem, sel ve benzeri olaylar gibi. kazalarda felaketlere göre daha az can ve mal söz konusu olmakla birlikte zamanla kazalarda felaket boyutuna çıkabilmektedir. felaketlerde bir anda binlerce kişi veya büyük mal kayıpları meydana gelir. özellikle trafik kazalarında senelerin kaza yorumu yapılacak olursa kazaların nasıl bir felaket boyutuna çıkacağı açıkça görülmektedir. Trafik kazası; karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden çok aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve maddi hasarla sonuçlanan olaylara Trafik Kazası denir.Bilgisizlik Çevre ve doğa olayları.

Hareket halindeki iki aracın çarpışması Hareket halindeki bir araç ile yaynın çarpışması Hareket halindeki bir araç ile bir hayvanın çarpışması Hareket halinde bir aracın bir uçuruma yuvarlanması
Ülkemizde ve Dünyada Trafik kazaları: Ülkemizde her yıl binlerce insanı yaşamından eden , binlercesini sakat bırakan , milyarlarca liralık milli servet kaybına, insanların iş gücü kaybına, ruhsal yapılarının bozulmasına neden olan trafik kazaları ile dünyada ilk 10. sırada yer almaktayız.

ARAÇ; %2-4 oranında

genel olarak araçların bakımsız olarak kullanılması ve teknik bakımdan yetersiz kullanılması

ÇEVRE ve YOL KOŞULLARI: %2-4

karayolu bakımının zamanında yapılmaması ve gerekli işaretleme unsurlarını gerekli yerlere konulmamaş olması kaldırımların yetersizliği veya amacı dışında kullanılması

İKLİM ŞARTLARI: %1-2

çok sıcak, çok soğuk buzlanma, sis, yağmur

İNSANLAR: %90-95 oranında
Sürücüler: %80

Trafik kurallarına uyulmaması Trafik işaret levhalarına dikkat edilmemesi Alkollü araç kullanılması Dikkatsiz, uykusuz ve yorgun araç kullanılması Ruhsal yapılarında bozukluk oluşması

YAYALAR: %15

Yayaların trafik kurallarına uymaması Yayaların dikkatsiz ve dalgın olması Yayaların alkollü olması Yaya grublarından en fazla etkilenen yaşlılar ve çocuklardı.

İLK YARDIM

Aniden hastalanan veya yaralanan kişiye tıbbi tedavi yapılıncaya kadar anında ve olay yerinde çevre olanaklarıyla yapılan tıbbi olmayan geçice müdahaleye ”İLK YARDIM” deir. İlkyardım olduğu olay yerinde yapılır. İlkyardımdaki esas amaç kesinlikle tıbbi müdahale değildir.. Sadece hayat kurtarmaya yönelik geçici uygulamar yapılır. Kişi eğer sağlık görevlisi değilse Emin olmadığı uygulamadan kaçınmalı Sakin ve tedbirli olmalı Çevre imkanlarından yararlanmalı Kazazadenin durumunun kontrol altına alınıp daha kötüye gitmesini engellemek amacıyla yapılan hayat kurtarmaya yönelik ve kazazadenin durumunun kötüye gitmesini engellemek amacıyla yapılan işlemler geçici ilkyardım müdahaleleridir.

İLKELERİ

Kazazadeyi güvenli bir yere almak Çabuk karar vererek yaralının durumunu değerlendirmek Kazazadede başka bir yaralanma gelmesini engellemek Geçici önlemleri alarak moral vermek Yaralıya ve yaraya göre uygun pozisyon vermek Vücut sıcaklığını korumak, bilinci açık tutmak.

Solunumu durmuş olan varsa solunumun sağlanması

Kalbi durmuş olan varsa kalbin çalıştırılması

Varsa kanamanın durdurulması

Şoka girmek üzere olan varsa şokun önlenmesi Yaranın dış etkenlerden korunması

Yaralının durumuna göre uygun pozisyon verilmesi

Haberleşmenin sağlanması

Yaralının taşınarak hastahaneye sevk edilmesi

Kaz yapan aracın önüne ve arkasına en kısa 150 metreden görülebilecek şekilde reflektör koyarak işaretlemelidir. Bu şekilde hem kazazedelerin hem de kendi güvenliğini sağlamış olacaktır.

Yaralıyı tehlikeli yerden güvenli bir yere almak

Kaza yeri Trafik güvenlik önlemlerini almak Herhangi kaza yerine gelen sürücü yada kişi ilk önce kaza yeri trafik güvenlik önlemlerini alarak başka bir kazanın olmasını engellemek ve gerekli işaretlemeleri yapmak zorundadır.

Haberleşmeyi sağlamak Yaralıların hayati tehlikelerine karşı önlem almak Yaralı önem durumuna göre sıralamak Yaralıları olay yerinden hastaneye sevk etmek                  İLK YARDIMCININ ÖZELLİKLERİ İlk yardım uygulaması yapacak olan bir kişi kesinlikle ilkyardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır.   Karayolu üzerinde herhangi bir trafik kazası ile karşılaşan sürücüler her durumda müdahale etmek zorundadırlar.Müdahele etmeyen sürücülere para ve puan cezası uygulanır. Yaralıları gözlemleyip değerlendirebilmeli Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalı Çevre imkan ve olanaklarından yararlanmasını bilmeli Elinde bulunan malzemeyi en iyi ve yararlı şekilde kullanmalı Her zaman sakin ve tedbirli olmalı Yaralının bilincini açık tutarak moral vermeli

İNSAN VÜCUDU GENEL YAPISI Vücud yapısının bilinmesi ilkyardım uygulamalarının yapılmasını kolaylaştırır ve daha bilinçli davranılmasını sağlar.Bu nedenle insan vücudunu bilmemiz gerekmektedir.

Hücre :Canlıların vücudunda bulunan gözle görülemeyecek kadar küçük, bçlünerek çoğalabilen en küçük yapı taşıdır. Bir hücrenin yapısı 3 bölümden oluşur Doku : Vücudun canlılık fonksiyonlarını yerine getiren aynı yapı ve görevdeki hücreler topluluğuna doku denir. Organ : Aynı yapı ve görevdeki değişik dokularını birleşmesi ile meydana gelen bir bölüm vücut faaliyetidir. Sistem : Yaşamsal fonksiyonlar için değişik organlardan oluşan bir yapıdır.Sistemler birbirlerine bağımlı olarak çalışmaktadırlar.Bu yüzden herhangi meydana gelebilecek yapı bozukluğu diğerlerinide etkileyerek olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Hücreler birleşerek dokuları, Dokular birleşerek organları, organlar birleşerek sistemleri oluştururlar.

VÜCUD BÖLGELERİ Baş Bölgesi: Yüz-kafa-boyun Gövde:Göğüs.Kaburga-Karın (Karaciğer-Dlak) Alt taraf:Omurganın bir bölümü, bacaklar, kalça Üst taraf: Omuz, kollar,dirsek, el, omurganın bir bölümü VÜCUD BOŞLUKLARI Kafatası boşluğu: Beyin ve beyincik Göğüs boşluğu: Soluk borusu, yemek borusu, akciğer, kalp Karın boşluğu: Mide, böbrekler, karaciğer, bağırsaklar, pankreas Leğenboşluğu: Üreme organları, idrar torbası Omurga boşluğu: Omurga ve sinirler bulunur.

VUCUT SİSTEMLERİ VE ORGANLARI HAREKET SİSTEMİ Kemikler Eklemeler Kaslar KEMİKLER Kemik dokusu: kemik zarı, sert tabaka, süngerimsi tabakadan oluşur. Uzun kemiklerin ortasında boşluk vardır. Bu boşluk kemik iliği ile doludur. Vücudumuzda bulunan 208 kemik iskeletimizi meydana getirir.

Kemikler uzun kısa ve yassı olmak üzere üç türlüdür. EKLEMLER Kemikleri eklem yüzeyleri ile birbirine bağlayan yapılardır. Oynamaz eklemler: Baş kemikleirnde (kafatasında) Oynar eklemler: Alt çenede, omuz-dirsek-bilek-el parmak, kalça -diz, bilek- ayak parmaklarında

KAFATASI KABURGA VE OMURGA EKLEMLERİ

Hareket sisteminin aktif yapısıdır. Çizgili kaslar : İsteeğimizle çalısan kaslardır. Çizgili-Düz kaslar: İsteğimiz dışında çalışan kaslardır. Kalp kası çizgili olmasına rağmen isteğimizz dışında çalışır. İNSAN VÜCUDU DOLAŞIM SİSTEMİ Kalp , kan ve damarladan oluşur. (Atar, toplar, ve kılcal damarlar), Lenf damarları ve Lenf bezlerinden meydana gelir. Sistemin merkezi kalp olduğu için pompa gibi çalışarak kanı damarlara pompalar. Kılcal damarlar aracılığı ile kanın içindeki oksijeni, besinleri, hormonları, iyonları, kafa derisine ve ayak parmağındaki hücrelere kadar taşır. Buralardaki işlemlerden sonra artık maddeleri, karbondioksiti toplar damarlar aracılığı ile toplayarak temizlenmek üzere akçiğerlere ve boşaltım sistemine taşır. Kalp: Dolaşım sisteminin merkezidir. Kalp atımı yetişkinlerde 60-80, çocuklarda: 80-100, bebeklerde: 100-120 arasındadır. Damarlar: Kanın vücuda dağolmasını sağlayan yollardır. Atar damarlar: Kalbin pompaladığı temiz kanı(açık kırmızı renkli) vücüda dağıtır. Kan basıncının fazla olduğu damarlardı. Toplar damarlar: Kanı doku ve hücrelerdeki kılcal damarkardan alarak kalbe taşır. Taşıdıkları kan kirlidir. çünkü içinde CO2, besin maddeleri artıkları ve atık maddeler vardır. Bu nedenle koyu kırmızı renktedir. Kılcal damarlar: Atardamarların en ince dallarıdır ve hücrelerde madde değişimini sağlar. Kan basıncı en az olan damarlardır. Vücüd ağırlığımızın 1/13′ kandır SOLUNUM SİSTEMİ Solunum: Fizyolojik bir olay olup, kişinin yaşamı için gerekli olan oksijeni almasını sağlar. Gerçek fonksiyonu, dokulara oksijen sağlamak ve dokularda oluşan CO”i alıp vücıut dışına atılmasını sağlamaktır. Solunumun sayısı yetişkinlerde 15-20 bebeklerde ve çocuklarda 30-40 arasındadır. Soluk alıp vermeye ”solunum” adı verilir. Solunuma , solunum merkezinin akciğerlere CO2’nin arttığını uyarması ile başlar. Merkezin diyaframı ve göğüs kafesini uyarması üzerine de kaslar kasılarak göğüs kafesini genişletir. Kasılan kasların bir süre sonra gevşemesi ile göğüs kafesi daralır.. böylece soluk alıp verme işlemi gerçekleşmiş olur.

SİNDİRİM SİSTEMİ Canlı organizmaların yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan gıdaların alınması, parçalanması, sindirilmesi ve atık maddelerin vücud dışına atılması işlemlerinden sorumlu sistemdir. Ağızda başlayıp anüste sona erer. Bu işlemleri, organları ve enzikleriyle yapar.

Ağızda çiğnen besinler yutak ve yemek borusundan geçerek mideye gelir. Burada yeterince parçalandıktan sonra 12 parmak bağırsağına giderek salgılarla karışır. Daha sonra emilmek üzere ince bağırsaklara gider. Oradanda kalın bağırsaklara geçerek atıklar anüsden dışarı atılır.

SİNİR SİSTEMİ Duyuların alınması, algılanması ve tepki verilmesinden sorumlu sinir sistemidir.Bu sistem organizmanın tüm sistemleriyle koordineli bir şekilde çalışırve bütün sstemleri yönetir. Sinir sitemi organizma ile çevre arasındaki iletişimi sağlayarak algımaayı, öğrenmeyi, düşünmeyi, tepki vermeyi gerçekleştirir. 3 bülümdür. Merkezi sinir sistemi Çevresel sinir sistemi: Duyu, motor ve bağlantı sinirlerinden oluşur Otonom sinir sistemi: Sempatik ve parasempatiktir.

Beyin: Vücudu kontrol eden bilinç sistemidir.Tüm istemli hareketlerden, çevrenin alğılanmasından ve olaylara verilen tepkiden sorumludur. Ayrıca bizi biz yapan düşünce ve duygulara sahip olmamızı sağlar. Beyinden 12 çift sinir çıkar. Beyincik: Hareketi ve dengeyi sağlar. Soğan ilik: Dolaşım ve solunum sistemini kontrol eder. Omirilik: 31 çift sinir çıkar. 12 çiftle birlikte hareket eder. Daha çok kas, deri ve iç organların işlevlerini yürüdür.

Bize Yazın